تاریخچه بوجود آمدن ویندوز و دلیل همه‌گیر شدن لینوکس

چطور یک اشتباه کوچک منجر به از دست دادن بازار توسط ویندوز شد...

تاریخچه بوجود آمدن ویندوز و دلیل همه‌گیر شدن لینوکس

ویندوز توسط مسلمانان در قرن دوم هجری ق. نوشته شد. این اسم در اصل انوَداز بود که از فعل وَدَزَ به معنی حاکم پنجره‌ها ساخته شده بود. بلال حبشی از جمله Contributer های این پروژه بود. در زمان حضرت رسول این پروژه یک نرم‌افزار آزاد بود ولی بعد از به خلافت رسیدن عبدالله بن ابی قُحافه عثمان بن کعب تیمی قرشی(معروف به ابوبکر) پروانه انتشار این پروژه ناپدید شد و کدهای آن از میان مسلمانان برچیده شد. بدین ترتیب اولین نرم‌افزار آزاد مالکیتی تاریخ به وجود آمد چراکه تا قبل از آن تمام نرم‌افزارها آزاد بودند. حتی در یونان باستان که فلاسفه بزرگی‌ می‌زیسته‌اند نیز تمامی کدها آزاد بوده و در دیوارهای شهر نصب می‌شدند. سقراط کبیر در محفلی خصوصی در شب جمعه به یکی از یاران خود فرموده بود که «دوست دارم تا زمانی که زنده هستم کد کفش‌هایم را نیز آزاد کنم تا بشریت از آن بهره‌مند شوند».

حتی ایمیلی که حضرت محمد به خسروپرویز، پادشاه ایران، فرستاده شده بود نیز با PGP رمز شده بود ولی مشرکان برای دوبهم‌زنی بین ایران و جمهوری خودمختار عربستان با مدیریت جدید، کلید عمومی خسروپرویز را با کلید عمومی پادشاه قسطنطنیه عوض کردند و برای همین وقتی خسروپرویز ایمیل را دریافت کرد، نتوانست آن را بخواند و مستقیم آن را در اختیار عبدالکامبیز هجیری که مسئول پیام‌های Spam بود سپرد.

اینگونه بود که اولین نرم‌افزار ناآزاد تاریخ بوجود آمد و مشکرین نیز باعث شدند ایرانیان مجبور به استفاده از لینوکس شوند که توسط دو برادر چینی و قفقازی به نام‌های لی و نوکس ساخته شده بود.